Prowadzenie księgowości

Outsourcing księgowy i kadrowo - płacowy to powszechne już dzisiaj narzędzia zarządzania zapewniające lepszą organizację pracy a jednocześnie zmniejszenie kosztów.

Usługi księgowe kierujemy do najbardziej wymagających Klientów. Oferujemy między innymi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, w pełnym zakresie wraz ze wszelkimi rejestrami /księgami pomocniczymi,

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz wyposażenia,

- prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym kalkulację podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych,
miesięczne raportowanie zgodnie wymogami Klienta,

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- przygotowanie prezentacji wyników działalności dla zarządów, rad nadzorczych lub organów właścicielskich,

-opracowywanie zakładowych planów kont, zasad / polityki rachunkowości,

- projektowanie obiegu dokumentów, tworzenie procedur, instrukcji itp.

 

Ponadto oferujemy:

- dostosowanie terminu zamknięcia miesiąca oraz raportowania do indywidualnych potrzeb Klienta,

- odbiór dokumentów od Klienta,

- doradztwo w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

 

Małym i średnim firmom proponujemy przejęcie przez nas obowiązków głównego księgowego w ramach  kompleksowego outsourcingu rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych.